Egzamin Praktyczny

Przed przystąpieniem do tego etapu egzaminu najpierw oczywiście musisz mieć zdany teoretyczny. Praktyka zasadniczo dzieli się na dwa etapy: manewry na placu oraz jazdę miejską. Oba z nich muszą zostać zaliczone, a w razie niezdania jednego z nich trzeba powtarza całość.

 

Oto jak wyglądają zadania na placu manewrowym dla najpopularniejszych kategorii (A i B):

Kat. A - sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów motoru, przygotowanie do jazdy, ruszanie na wzniesieniu oraz slalom (jazda po łukach – ósemki oraz jazda pomiędzy pięcioma pachołkami.
Kat. B - sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów samochodu (budowa silnika światła, przygotowanie do jazdy), ruszanie pod górkę, jada po łuku do przodu i do tyłu.

W drugim etapie egzaminu praktycznego  umiejętności przyszłego kierowcy zostają sprawdzone w ruchu miejskim. By zaliczyć będzie on musiał przebrnąć przez szereg ściśle określonych zadań egzaminacyjnych zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przy właściwej technice jazdy.
Długość trwania tej części nie może być mniejsza niż 25 minut – w przypadku kategorii A, lub 40 minut – w przypadku kategorii B (może także wynieść  25 min. jeśli zostały wykonane wszystkie przewidziane zadania).